رویای شهر خاکستری

asrecinema.org


کارگردان: آرش رازانی
تهیه کننده: آرش رازانی
طراح پویانمایی: آرش رازانی
موسیقی: محمدرضا علیقلی


خلاصه داستان: در یک شهر شلوغ و آلوده شهروندی در پی رهایی است.